Vikingové pomohli kočkám dobýt svět

Zatímco Vikingové nemají zrovna pověst mazlivých, jejich společníci na cestách ano. V naději, že vnesou trochu světla do rané historie koček , v roce 2016 vědci oznámili výsledky studie, ve které sekvenovali DNA 209 kočkovitých šelem, jejichž pozůstatky byly nalezeny na různých archeologických nalezištích z doby před 15 000 až 2 700 lety. Zjistili, že kočky geograficky expandovaly ve dvou vlnách.

Během první vlny kočkovitá zvířátka cestovala ze Středního východu do východního Středomoří, oblasti známé svými úrodnými zeměmi. Toto zjištění podporuje dlouhotrvající přesvědčení, že farmáři – v zoufalé potřebě kontroly hlodavců – podporovali šíření koček. Další vlna – která nastala o tisíce let později – začala ve starověkém Egyptě, kde byly kočky uctívány, a přes mořeplavce se přesunula do Afriky a Eurasie. Vědci zejména zjistili, že DNA z egyptské kočky se shodovala s DNA kočky nalezené na vikingském místě v Německu. Předpokládá se, že Vikingové – spolu s dalšími námořníky – vzali kočky na lodě, aby mohli ovládat krysy a myši. Tato zjištění nejsou překvapivá, vzhledem k přítomnosti koček v severské mytologii. Bohyně Freyja— který měl na starosti lásku, plodnost, bitvu a smrt — cestoval ve voze taženém dvěma velkými kočkami.